Contact Me

— — — —

Author: GUO Marketing Team

Home  /  Articles posted by GUO Marketing Team

Ngày xưa nhà ngoại mình làm ruộng, lúc đó mới thấy cảnh này. Giờ toàn đường nhựa thôi nè, đi sâu đi xa lắm mới thấy ruộng đồng bao la bát ngát Ở SG hông thấy được cảnh này đâu. Nhìn