Contact Me

— — — —

Blog

Home  /  Chia sẻ   /  Buổi sáng nắng đẹp!

Buổi sáng nắng đẹp!

Buổi sáng nắng đẹp
Uống một ly nước ấm buổi sáng tốt lắm mọi người à. Giúp ấm cả cơ thể, ấm người, ấm cổ họng, giọng mình nói thanh thoát hơn. Ly nước ấm giúp mình chuẩn bị ngày mới tốt hơn.
Sáng nào Thỷ cũng 1 ly nước ấm + 1 miếng cao hà thủ ô.
No Comments
Post a comment