Thật sự là chúng ta cần phải rất rất tập trung để giải quyết vấn đề của mình

Thật sự là chúng ta cần phải rất rất tập trung để giải quyết vấn đề của mình. Nếu không vững vàng sẽ dễ bị sao nhãng bởi các yếu tố bên ngoài.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *