Vai trò trách nhiệm càng lớn càng gánh vác nhiều hơn

Vai trò trách nhiệm càng lớn càng gánh vác nhiều hơn. Trách nhiệm với công ty, thương hiệu, với nhân viên, với khách hàng. Hơn hết là trách nhiệm với bản thân học hỏi từng ngày đạt được mục tiêu đã hoạch định. Dù nhiều việc phải lo toan nhưng mỗi ngày đều có phản hồi tốt từ khách hàng đó là niềm vui chân thật, đơn sơ nhất. Chị em khách hàng ơi hãy thương yêu GUO nhiều hơn nha để GUO có thể hoàn thành kế hoạch cho năm sau mang đến nhiều sản phẩm dịch vụ cải tiến tốt hơn nhen.